مفاهیم و استانداردهای حسابداری و حسابرسی
درباره وبلاگ
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
سعی كردم با ارائه‌ی یكسری از اطلاعات فرضی یك شركت در طول 5 سال مالی تداوم فعالیت آن شركت را مورد برسی قرار دهم .
هدف از این كار نحوه‌ی بررسی اجزاء اصلی صورت‌های‌ مالی در طول چند سال متوالی و بررسی نسبت‌های مالی آن شركت طبق اطلاعات بدست‌آمده از صورت‌های مالی چند ساله است .
لازم به ذكر است كه كلیه‌ی فرمول‌های نسبت‌های مالی بر اساس تحلیل سودآوری تدوین شده است.
دوست عزیزم جناب آقای پویا نعمت‌اللهی زحمت آپلود فایل را در فضای هاست سایت خود کشیده‌اند.
برای دریافت فایل، به این آدرس رفته و یا مستقیماً از این‌جا دریافت کنید.

نوع مطلب : حسابداری، 
برچسب ها :

       نظرات
یکشنبه 10 مرداد 1389
محمدحسین نعمت اللهی

رسیدگی به سر فصل فروش در حسابرسی ضمنی

 

 

1)     آشنایی كلی با سیستم  عملیات فروش شركت .

2)     اخذ میزان فروش به تفكیك ماه و نوع كالا .

3)     انتخاب یك ماه به عنوان نمونه ( با توجه به هماهنگی انجام شده با سرپرست ).

4)     اخذ پرینت  گردش حساب / مشاهده ماه انتخاب شده .

5)     انتخاب تعدادی اسناد حسابداری فروش بصورت تصادفی .

6)     درخواست اسناد انتخاب شده و تهیه كاربرگ رسیدگی.

7)     كنترل محاسبات مندرج در سند با پیوست های آن ( در سرفصل فروش ).

8)     كنترل مجدد محاسبات صورتحساب فروش.

9)     كنترل نرخ های مندرج در صورتحساب فروش با نرخ های مصوب مراجع مسئول قیمت گذاری.

10) اخذ حواله های انبار اجناس فروش رفته طبق صورتحساب فروش.

11) كنترل تعداد مندرج در صورتحساب فروش با اجناس خارج شده طبق حواله انبار.

12) كنترل درج تعداد مندرج در حواله انبار در كاردكس حسابداری و انبار.

13) كنترل تحویل اجناس خارج شده از انبار به خریدار و تایید این موضوع توسط خریدار .

14) در صورتیكه برای اجناس خارج شده از شركت در نگهبانی نیز مداركی نگهداری می شود اخذ مدرك مربوط به نمونه های انتخاب شده وانجام كنترل های لازم.                                                   ردیابی از مدارك اولیه به اسناد حسابداری                                                                                                                                                                                          

15) در صورت وجود مدارك بند 14 اخذ كلیه مدارك مربوط به ماه مذكور ودر صورت داشتن شماره سریال ابتدا از لحاظ سریال بودن،كنترل شوندوضمن درج كنترل انجام شده دركاربرگ ذیربط، بصورت تصادفی وسیستماتیك تعدادی نمونه انتخاب وضمن درج آنها در كاربرگ رسیدگی ،كنترل های ذیل انجام شود.

16) حواله انبارهای مدارك انتخاب شده در بند 15را مشخص كنید و ضمن درج این اطلاعات در كاربرگ رسیدگی كنترل شود اجناس خارج شده طبق مدارك موجود در نگهبانی با حواله انبارها چه از بابت مقدار ونوع جنس تطبیق داشته باشد.

17) كنترل های مندرج در بند13الی 6این برنامه برای موارد انتخاب شده انجام شود.

18) در صورتیكه مدارك موضوع بند 14 نگهداری نمی شود كلیه حواله های صادر شده تا تاریخ رسیدگی اخذشودو بصورت نمونه ای سریال بودن بایگانی كنترل شود.

19) انتخاب تعدادی از حواله ها به صورت تصادفی ،ضمن درج روش انتخاب در كاربرگ رسیدگی. 

20) انجام كنترل های مندرج در بند 17

21) كنترل ثبت صورتحساب در دفاتر شركت با توجه به مشخص شدن شماره سند حسابداری

22) كنترل طرف حساب فروش و اظهار نظر نسبت به ثبت انجام شده

23) در صورتیكه طرف حساب بدهكاران تجاری باشد می بایستی مستندات مربوط به فروش نسیه به خریدار بازبینی شود

در صورتیكه طرف حساب فروش دریافت وجه نقد باشد میبایستی مدارك ارایه شده با صورتحساب بانكی شركت مورد تطبیق قرار گیردنوع مطلب : حسابرسی ضمنی، 
برچسب ها :

       نظرات
سه شنبه 8 تیر 1389
محمدحسین نعمت اللهی

رسیدگی به سرفصل نقدوبانك در حسابرسی ضمنی

 

 

1)     آشنایی كلی با  سیستم دریافت ،پرداخت و نحوه گردش كار در خزانه و افراد شاغل در آن واحد.

2)     اخذ تراز معیین یا تفضیلی بانكها (صورت ریز سرفصل).

3)     انتخاب یك یا چند حساب بانكی با توجه به مشاهده گردش حساب های مذكور ونظر مسئول كار.

4)     اخذ/تهیه گردش حساب /حسابهای انتخاب شده برحسب ماه.

5)     انتخاب یك ماه برحسب اطلاعات بند 4

6)     اخذ/تهیه پرینت گردش حساب ماه مذكور .

7)     اخذ صورتحساب بانك برای ماه مذكور .

8)     اخذ صورت مغایرت ماه قبل و ماه انتخاب شده.

9)     كنترل مجدد محاسبات مدارك اخذ شده ودرج علائم كنترلی برروی آن.

10) كنترل مانده درج شده در صورت مغایرات دریافت شده با مانده طبق صورتحساب بانك وطبق دفاتر.

11) بررسی صورت مغایرت اخذ شده برای ماه انتخاب شده.(مغایرت گیری مستقل توسط حسابرس)

12)  كنترل وپیگیری ارقام باز دفاتر و بانك در صورت حساب بانك ودفاتر ماههای آتی.

13) علت عدم تسویه اقلام باز به مدت طولانی را جویا شده ویافته های خودرا در كاربرگ رسیدگی درج نمایید.

14) كنترل این موضوع كه صورت مغایرات تهیه شده توسط شخص مسئول و مستقل از تهیه كننده آن مورد بررسی و تایید قرار می گیرد.

15) انتخاب تعداد معدودی از پرداخت های انجام شده در ماه مورد نظر(بدلیل اینكه پرداختها در رسیدگی به سایرسرفصل نیز مورد بررسی قرار میگیرد) .

16) اخذ اسناد انتخاب شده وتهیه كاربرگ رسیدگی .

17) كنترل ضمائم سند برای پرداخت انجام شده با توجه به سیستم كنترل داخلی.

18) بررسی ضمائم سند واظهار نظر نسبت صحت(قانع كننده بودن آن) وكفایت آنها وصحت درج طرف حساب.

19) مراجعه به پرونده دایمی ومشخص نمودن صاحبان امضا مجازوكنترل آن با افرادی كه چكها را امضا می كنند ودر صورت وجود هر گونه تغییر ابتدا مدارك آن از شركت اخذ شود وسپس پرونده دایمی نیز بروز شود .

20) سپس تعدادی از دریافت وجه نقد را انتخاب كنیدواقدامات مندرج در بندهای 16الی 18را انجام دهید.

21) بررسی شود كه در نگهداری واستفاده از چكها نكات ایمنی ،ورعایت صدور برحسب سریال چكها رعایت می شود.

22) در خصوص چكهای باطل شده (پس از اخذ امضائ)چه اقداماتی در جهت جلوگیری از سو استفاده از آنها صورت می گیرد.

23) از عدم ثبت چكهای ابطالی در دفاتر اطمینان حاصل نمایید.

24) فهرست تنخواه داران شركت و همچنین سقف مبلغ تنخواه هر یك را دریافت نمایید.

25) مورد استفاده هر یك از تنخواه ها را بررسی نموده وضرورت ایجاد آنها را مورد توجه قرار دهید.

26) از وجود ضمانت كافی برای تنخواه داران باتوجه به سقف تنخواه اطمینان حاصل نمایید.

 

نوع مطلب : حسابرسی ضمنی، 
برچسب ها :

       نظرات
سه شنبه 8 تیر 1389
محمدحسین نعمت اللهی

برنامه رسیدگی به حقوق ودستمزد در زمان حسابرسی ضمنی

 

 

1)     آشنایی كلی با سیستم حقوق ودستمزد در شركت.

2)     اخذ /تهیه لیست 12 ماهه (تا ماهی كه امكان دارد)لازم به توضیح میباشد در مواردی كه لیست مذكور توسط شركت تهیه می شود كلیه محاسبات می بایستی مجددا كنترل شود.

3)     محاسبه متوسط حقوق پایه بر اساس تعداد نفرات برای هر ماه.

4)     محاسبه متوسط اضافه كاری براساس سرجمع ساعات پرداخت شده برای هر ماه.

5)     انتخاب یكماه بعنوان نمونه (با توجه نوسانات ملاحظه شده در بند 2،3وباهماهنگی مسئول كار).

6)     اخذ سند ولیست ماه انتخاب شده.

7)     كنترل ارقام مندرج در سند با لیست پیوست و محاسبات.

8)     انتخاب تصادفی در صدی (15،10،5.......)از افراد مندرج در لیست وتوضیح چگونگی انتخاب انجام شده در كاربرگ ذی ربط.

9)     در خواست پرونده پرسنلی افراد انتخاب شده.

10) تطبیق مدارك موجود در پرونده پرسنلی با اطلاعات مندرج در حكم حقوقی.

11)  در صورت موجود بودن اطلاعات كنترل ارقام مندرج در حكم حقوقی با مستندات موجود در پرونده پرسنلی، با توجه به آیین نامه ها ودستور العمل های موجود در شركت ودرج كنترل های انجام شده در كاربرگ.

12) كنترل ارقام مندرج در لیست با احكام حقوقی با در نظر گرفتن تعداد روز های كاری ودرج كنترل های انجام شده در كاربرگ.

13) اخذ مبناهای تعیین تعداد روز كاری ،اضافه كاری ،وكلیه مواردی كه درلیست حقوق و دستمزد به افراد انتخاب شده تعلق گرفته است.

14) كنترل مبنا های مندرج در بند13با مقادیر درج شده در لیست حقوق ودستمزد ودرج كنترل های انجام شده برروی كاربرگها.

15) كنترل مجدد محاسبات انجام شده در خصوص حاصلضرب مقادیر در رقم ریالی هر واحد وتطبیق در صدهای اعمال شده با آیین نامه ها وقوانین ودرج كنترلهای انجام شده در كاربرگ رسیدگی.

16) اظهار نظر نسبت به روش های جمع آوری اطلاعات كاركرد ماهیانه پرسنل،با توجه به نحوه كنترل تردد پرسنل ونظارت برافراد تهیه كننده گزارشات مذكور.

17) كنترل محاسبات عمودی و افقی.

18) كنترل كسورات قانونی شامل مالیات وبیمه ضمن تطبیق  محاسبات انجام شده با قانون مالیاتهای مستقیم وقانون تامین اجتماعی ودرج كنترل های انجام شده برروی كاربرگ.

19) كنترل واریز مانده قابل پرداخت بحساب جاری كارمند كه طی مكاتبات رسمی به واحد حقوق ودستمزد معرفی شده است.

20) مشاهده عینی پرسنلی كه انتخاب شده اند بصورت نامحسوس (با حضور در محل كار آنها)

21) انتخاب چند نفر از پرسنل شركت در ضمن انجام كنترل موضوع بند20وردیابی اسامی آنها درلیست حقوق ودستمزد.

22) توجیه نوسانات حقوق ودستمزد.

23) اظهار نظر نسبت به سرفصل مذكور باتوجه به رسیدگی انجام شده.

24) اخذ لیست پرسنل استخدامی جدید،اخراجی ،فوتی ومستوفی.

 

نوع مطلب : حسابرسی ضمنی، 
برچسب ها :

       نظرات
سه شنبه 8 تیر 1389
محمدحسین نعمت اللهی

رسیدگی به سر فصل خرید در حسابرسی ضمنی

 

 

1)     شناخت كلی نسبت به سیستم و عملیات خرید شركت .

2)     اخذ پرینت یا مشاهده حساب خرید .

3)     انتخاب تعدادی سند به صورت تصادفی وتوضیح چگونگی  نحوه انتخاب آنها.

4)     تهیه كاربرگ رسیدگی به حساب خرید بر اساس اسناد انتخاب شده .

5)     اخذ اسناد انتخاب شده .

6)     كنترل مجدد محاسبات صورتحساب فروشنده.

7)     تطبیق صورتحساب فروشنده با رسید انبار از لحاظ تعدادی و  ریالی و درج كنترل تعریف شده.

8)     كنترل درج مهر نگهبانی یا مدارك و مستندات موید كه بیانگر ورود اجناس خریداری شده به شركت باشد .

9)     كنترل صحت كد گذاری و تعداد درج شده در برگ رسید انبار با صورتحساب فروشنده.

10) كنترل درج اطلاعات موجود در رسید انبار در كاردكس انباروحسابداری .

11) كنترل درج امضاء های مجاز بر روی كلیه اسناد ملاحظه شده .

12) كنترل خرید انجام شده با میزان حداقل و حداكثر میزان موجودی .

13) كنترل خرید انجام شده بر اساس آیین نامه معاملات یا قانون برگزاری مناقصات.                           

  ردیابی از اسناد اولیه به سند حسابداری                                                                                                                   

14) اخذ كلیه رسید انبارها طی سال ( تا زمان رسیدگی ).

15) كنترل تسلسل آن بصورت نمونه ای ودرج این عمل در كاربرگ رسیدگی .

16) انتخاب تصادفی و سیستماتیك تعدادی از رسید انبارها .

17) مشخص كردن اسناد حسابداری رسید انبارها  انتخاب.

18) انجام كنترلهای بند 6 الی 13باتوجه به مراتب مستندات .

19)  در صورتیكه برای ورود اجناس مذكور در نگهبانی شركت نیز مداركی نگهداری می شود اگرمدارك  مذكور دارای شماره سریال باشند ابتدا سریال بودن مدارك بایگانی شده كنترل و تعدادی از آنها را با توجه به روشهای سیستماتیك و به صورت تصادفی انتخاب و رسید انبارهای مندرج در بند 16با توجه به این مدارك انتخاب شوند.

20) پس از مشخص شدن رسید انبار صادر شده در قبال اجناس وارد شده طی مستندات موجود در نگهبانی

كنترل های مندرج در بند18 انجام شود .

21) از لحاظ حداقل و حداكثر موجودی خریدهای انجام شده مورد بررسی قرارگیرد.

 بلتتمل


نوع مطلب : حسابرسی ضمنی، 
برچسب ها :

       نظرات
سه شنبه 8 تیر 1389
محمدحسین نعمت اللهی

 

Who s a REAL friend


 

A simple friend, when visiting, acts like a guest

 A real friend opens your refrigerator and helps himself

یه دوست معمولی وقتی می آد خونت مث مهمون رفتار میکنه

یه دوست واقعی  در یخچال رو باز میکنه و از خودش پذیرایی میکنه

ادامه مطلب


نوع مطلب : عمومی - روزانه، 
برچسب ها :

       نظرات
دوشنبه 7 تیر 1389
محمدحسین نعمت اللهی


( کل صفحات : 3 )    1   2   3   
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic